Önkormányzati Hivatal felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=61559276704515
A Kastély felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=61559276704515
Nagy Ernő és az Önkormányzat pincéje

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=61559276704515

Pályázatok / Csikvánd község települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése

Csikvánd község települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztéseCsikvánd község települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése

Kedvezményezett neve: Csikvánd Község Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 9127 Csikvánd, Rákóczi utca 24.

Pályázati konstrukció: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt címe: Csikvánd község települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00054

Elnyert támogatás: 130 000 000,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.07.31.

A projekt befejezésének határideje: 2023.12.15.

Projekt célja és tartalma:

Csikvánd község csapadékvíz- elvezetésének rendezését többszörösen indokolttá teszik az alábbiak: A község a földárkos elvezetésre támaszkodik, ugyanakkor az árkok állapota az évek során, illetve a szélsőséges időjárási körülmények következtében leromlott, az árkok profilja egyes szakaszokon nem is érzékelhető, valamint az átereszek eltömődtek, beomlottak. A mára mindenki számára nyilvánvaló klímaváltozás miatt gyakrabban fordul elő a csapadékvizek szélsőértékeinek extrém kilengése.

A kiépítésre kerülő csapadékelvezető rendszert a jövőben úgy kell kialakítani, hogy többek között alkalmazkodjon az új környezeti változásokhoz is. A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett utcákban. A fejlesztés a Dózsa György, Kossuth Lajos, Jókai Mór, Petőfi Sándor utcákban kerül megvalósításra. Így a projekt keretében az önkormányzat rendezni kívánja a csapadékvíz-elvezető rendszert a település jelentős részén, amelynek állapota jelenleg nem kielégítő.

A Dózsa György utcában lévő kétoldali földárok feltöltődött, hidraulikailag felül kell vizsgálni. Helyenként mezőgazdasági utak keresztezik áteresz nélkül, így azok helyére újat kell létesíteni. A meglévő átereszek állapotát felül kell vizsgálni, és amelyek állapota nem megfelelő, azok felújítására, cseréjére kerül sor, illetve tisztítására. Az utca Ny-i irányba gravitál a Csikvándi-Bakony-ér felé. A becsatlakozás környéke növényekkel erősen benőtt, a becsatlakozásnál medervédelem előírása lehet szükséges. Tervezett megoldás: - árokprofilozás, füvesítés, szegélyigazítás, növénytelepítés ~1600 fm hosszan, - burkolt árok szakaszok felújítása, cseréje, szükséges helyeken új burkolat létesítése ~20 fm hosszon, - átereszek tisztítása, cseréje, szükség esetén új létesítése ~10 db.

A Kossuth Lajos utca lényegében a település központi része, melyet földárok vesz körül. A földárok az idők során feltöltődött, láthatóan leszűkült a mérete. Az árkon lévő átereszek szintén feltöltődtek, vízáteresztő képességük leromlott. Burkolt árokszakaszok létrehozása érdemes főleg a lakóingatlanok előtti átereszek mellett, a lokális lefolyási viszonyok optimalizálására. Tervezett megoldás: - árokprofilozás, füvesítés, szegélyigazítás, növénytelepítés ~1600 fm hosszon, - burkolt árok szakaszok felújítása, cseréje, szükséges helyeken új burkolat létesítése ~50 fm hosszon, - átereszek tisztítása, cseréje, szükség esetén új létesítése ~25 db.

A Petőfi Sándor utcában található a templom, mely mellett burkolt árok található. Ennek állapota erősen leromlott. Nehezíti a felújítást, hogy az árok, templom felőli oldalán támfalszerű magasítás, kerítés található. A kiviteli tervek készítése során ennek újjáépítésével számolni kell. Az árok egyik szakasza dél felé lejt, míg a másik északnak, de mindkét irányból a Csikvándi-Bakony-érbe csatlakozik. Az árok feladata így az, hogy minél gyorsabban a külterületek felé folyassa a csapadékvizet, ezért felújítása létfontosságú. A rajta lévő átereszek állapota felülvizsgálatra szorul. A külterület felé haladva földárokba vált át, ennek hidraulikai szállítóképessége a növények és a feltöltődés miatt lecsökkent. Tervezett megoldás: - árokprofilozás, füvesítés, szegélyigazítás, növénytelepítés ~1000 fm hosszon, - burkolt árok szakaszok felújítása, cseréje, szükséges helyeken új burkolat létesítése ~300 fm hosszon, - átereszek tisztítása, cseréje, szükség esetén új létesítése ~10 db.

A Jókai Mór utcai földárkok erősen feltöltődtek, hidraulikus profiljuk szinte megszűnt. A burkolt árokszakaszok leromlottak, a rajtuk lévő átereszek állapota felülvizsgálandó. A terület déli irányba gravitál, jelenleg egy belterületi ingatlan felé. Ide csatlakozik a burkolt árok, és juttat nagy mennyiségű csapadékvizet egyes esőzésekkor. Az utca végén látszik még a régi földárok nyomvonala. A projekt során a csapadékvizeket erre kell kormányozni, a magassági viszonyokat rendbe tenni, és a levezetőképességet növelni. A külterületi szakaszon a földárok jelenlegi állapotában nem képes a megnövekedett vízmennyiséget elvezetni, újbóli méretezése, profilozása feladat. Az árok környéke növényekkel erősen benőtt. Tervezett megoldás: - árokprofilozás, füvesítés, szegélyigazítás, növénytelepítés ~1000 fm hosszon, - burkolt árok szakaszok felújítása, cseréje, szükséges helyeken új burkolat létesítése ~350 fm hosszon, - átereszek tisztítása, cseréje, szükség esetén új létesítése ~20 db.

Jelen projektben tervezetten összesen 5920 fm-en történik reményeink szerint beavatkozás a cél elérése érdekében. A tervezett fejlesztéssel megvalósul a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkenése és a környezeti káresemények megelőzése. Nő a község népességmegtartó ereje, a rendezettséggel pedig attraktívabbá is válik a település. A beruházás szignifikánsan javíthatja a település jövőképét hosszútávon is.

A projekt keretében szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása után Csikvánd Község Önkormányzata a kivitelezővel, a LANG SZOLG Kft-vel 2023. szeptember 29-én kötött vállalkozási szerződést, átadták a munkaterületet, a kivitelező megkezdte a munkálatokat.

 A kivitelezés 2023. 11.20-án elérte az 50%-os készültséget, megvalósult munkák:

Dózsa György utca  Petőfi utca és befogadó közti szakasza

Földárok profilozása géppel, mederfenék szintre igazítása

Munkagödör földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

Közművek feltárása kézi erővel

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel

Maradék anyag elszállítása

 

Petőfi Sándor utca:

Földárok profilozása géppel, mederfenék szintre igazítása

Munkagödör földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

Közművek feltárása kézi erővel

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel

Maradék anyag elszállítása

Lapburkolt árok kialakítása

 

Jókai Mór utca:

Földárok profilozása géppel,mederfenék szintre igazítása

Munkagödör földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

Közművek feltárása kézi erővel

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel

Maradék anyag elszállítása

Kapubehajtók átépítése, új átereszek beépítése

 

A kivitelezés 2023. 11.30-án elérte a 100%-os készültséget, a LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint fővállalkozó a kivitelezési munkát 2023. november 30-i dátummal készre jelentette. A műszaki átadás-átvétel 2023. december 13-án megtörtént, a megvalósult munkák:

Petőfi utca: Munkagödör földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, Bontási törmelék felrakása és elszállítása lerakóhelyre, Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, Árok és mederburkoló elemek elhelyezése, Tömörítés, Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, Folyókás bejáró kialakítása, Árokelem megasítás, padka rendezés gépi erővel, Meglévő átereszek mosatása, vízszintes felületek füvesítése. Aszfalt kötőréteg beépítése, Aszfalt kopóréteg beépítése.

JÓKAI MÓR UTCA: Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, csőátereszek bontása, bontási törmelék felrakása szállítóeszközre géppel. Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre, ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, Meglévő nyomvonal tisztítása, kotrási anyag elszállítással, Meglévő átereszek tisztítása nagy nyomású mosóval, Beton mederlappal burkolt árok bontása, Bontási törmelék felrakása szállítóeszközre, géppel, Földárok profilozása géppel, Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, Ágyazatok készítése, Föld visszatöltés átereszek esetén, tömörítéssel, réteges elterítéssel. Monolit vasbeton támfal beépítése, előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése. Vízszintes felületek rendezése, füvesítése.

 

TOLDI MIKLÓS UTCA: csőátereszek bontása, Bontási törmelék felrakása szállítóeszközre, géppel. Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre, Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, Körszelvényű, talpas betoncső beépítése. Föld visszatöltés átereszek esetén, tömörítéssel. Monolit vasbeton támfal beépítése, elbontott aszfalt pályaszerkezetű útburkolat nyomvonalas helyreállítása. Fagyvédőréteg készítése, homokos kavics fagyvédőréteg készítése, vízszintes felületek füvesítése.

DÓZSA GYÖRGY UTCA: csőátereszek bontása, bontási törmelék felrakása szállítóeszközre, géppel. Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre, tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, föld visszatöltés tömörítéssel. Monolit vasbeton támfal beépítése, vízszintes felületek rendezése, füvesítése.Csatolt fájl(ok):Kapcsolódó galéria:


««  «  1 2  »  »»
2 oldal, 59 összesen, 1-36

Csikvánd Község Önkormányzat - Magyar