Önkormányzati Hivatal felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
A Kastély felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
Nagy Ernő és az Önkormányzat pincéje

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com

ELÜGY

2018. május 15., 11:55
Tisztelt Adózók!

Csikvánd Község Önkormányzat Adóhatósági nyilvántartó rendszerében (Továbbiakban ASP) vállalkozóként, egyéni vállalkozóként vagy adószámmal rendelkező magánszemélyként szerepel.

Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. §. 1.aa pontja alapján a gazdálkodó szervezetek* számára 2018.01.01.-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

A Csikvánd Község Önkormányzat elektronikus ügyintézés biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek Csikvánd hivatalos honlapján keresztül az Önkormányzati Portálon érhetnek el: ( https://csikvand.hu/hu/elugy/ )

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01.-et követően papír alapon nem áll módunkban ügyinditó dokumentumot befogadni.

Az Önkormányzati adóhatósághoz  benyújtandó adatbejelentés, adóbevallás időpontja a 2017. évi CL. törvény 2. melléklet II. A/1 a. pontja alapján az iparűzési adó bevallás benyújtási határideje:

2018. május 31.

Tájékoztatom, hogy Csikvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló, 10/2003.(VII.07.) rendelete alapján:

az iparűzési adó mértéke: 2003. július 7-től 1,7%

az iparűzési adó számlaszáma: 11748045-15371551-03540000

A bevallás késedelme, valamint elmulasztása miatt a 2017. évi CL. törvény – az adózás rendjéről – 221.§. /3 bekezdésben foglaltak szerint mulasztási bírsággal sújtható.

 

Csikvánd, 2018. május 10.

 

  A jegyző nevében és megbízásából:

                                                                                                       dr. Nagy Artúr

                                                                                                    kirendeltségvezető 

 

 

*kivéve az Eüsz tv. 1 §. 23. pontban meghatározottak).

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény értelmében gazdálkodó szervezet: gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány(…)« Vissza az előző oldalra!


Csikvánd Község Önkormányzat - Magyar