Önkormányzati Hivatal felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
A Kastély felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
Nagy Ernő és az Önkormányzat pincéje

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com

Önkormányzat / Településképi Arculati Kézikönyv & TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Településképi Arculati Kézikönyv & TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTelepülésképi Arculati Kézikönyv & TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HIRDETMÉNY

CSIKVÁND TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉRŐL ÉS

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRŐL

A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte, melynek célja a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezel egységes védelme.

Az új törvény értelmében minden településnek el kellett készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét (a továbbiakban TKR), illetve ezt megelőzően ennek közérthető alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet (továbbiakban: TAK).
Az Önkormányzat képviselő-testülete 2017. szeptemberi ülésén alkotta meg a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 6/2017.(IX.21.) önkormányzati rendeletét, amely a két említett településrendezési eszköz egyes tervezési és közzétételi folyamatait szabályozza a magasabb rangú jogszabályok keretei
között. Csikvánd Község Önkormányzat – e célra biztosított központi költségvetési forrás hiányában – önerőből, helyi önkéntes munkával készítette el a TAK és a TKR dokumentumokat, a folyamat Németh Eszter önkormányzati főépítész állandó szakmai felügyelete mellett zajlott.
A TAK-ot a kormányrendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kellett elkészíteni, ennek alapján a TAK:
- meghatározza a településképi jellemzőket, az egyes önálló településkarakterbe tartozó településrészek arculati jellemzőit és értékeit,
-   javaslatokat tesz a minőségi formálásra vonatkozóan,
- bemutatja a településképhez illeszkedő építészeti, tájépítészeti, zöldfelületi elemeket, jó példákat,
- irányt mutat az építésekhez, környezetalakítási tevékenységekhez annak érdekében, hogy a
minőségi természeti- és épített környezet fennmaradjon.
A kézikönyv széles körű társadalmasítása érdekében előzetes tájékoztató lakossági fórumot tartott az önkormányzat, közmeghallgatás keretében, 2017. október 27-én.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján kapott adatszolgáltatás
figyelembevételével elkészült Csikvánd Települési Arculati Kézikönyvének egyeztetési anyaga, amely 2017. december 30-án a Lechner Tudásközpont egyeztetési oldalára feltöltésre került, majd a bemutatásáról és a TKR ismertetéséről szóló lakossági fórum 2018. január 16-án került megrendezésre. A tervezetekhez fűzött helyi civil szervezeti és egyházi vélemények, lakossági hozzászólások, valamint a Lechner Tudásközpont egyeztetési oldalára feltöltött TAK munkaanyaghoz érkezett államigazgatási vélemények figyelembevételével került véglegesítésre Csikvánd Településképi Arculati Kézikönyve, melyet a Képviselő-testület 8/2018. (II. 28.) önkormányzati határozatával elfogadott.
A kézikönyv az önkormányzat weboldalán és az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján megtekinthető.
Ugyancsak megtekinthető a – TAK-hoz hasonlóan helyben és az államigazgatási szervek által a Lechner Tudásközpont egyeztetési oldalán véleményezett településkép védelméről szóló rendelettervezet elfogadásával megalkotott – településkép védelméről szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat weboldalán és az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján.
A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 43/B § (1) bekezdésében foglaltak szerint az elfogadott
dokumentumokat Csikvánd község hivatalos weboldalán, a www.csikvand.hu oldalon közzétesszük és erről az érintett államigazgatási szerveket jelen közleménnyel, valamint elektronikus úton értesítjük.


Mellékletek (valamennyi pdf-ben):

1. Felpéc Településképi Arculati Kézkönyve (Csikvánd TAK)
2. A településképi arculati kézikönyv elfogadásáról szóló jegyzőkönyv (Csikvánd TAK elfog. jkv.)
3. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet (Csikvánd TKR)
4. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet mellékletei (Csikvánd TKR 1.-3. melléklet)
5. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet függelékei (Csikvánd TKR 1.-5. függelék)


Csikvánd, 2018. március „15”

  Kozma Tibor s.k.                                         Jegyző megbízásából:
     polgármester                                                                                    Dr. Nagy Artúr s.k.
                                                                                                             kirendeltség-vezetőCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Csikvánd Község Önkormányzat - Magyar