Nagy Ernő és az Önkormányzat pincéje

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
A Kastély felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
Önkormányzati Hivatal felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com

Tájékoztató a lakossági barnakőszén felméréssel kapcsolatos teendőkről

2022. szeptember 21., 12:17

Tájékoztató a lakossági barnakőszén felméréssel kapcsolatos teendőkről

 

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A Kormány ennek keretén belül lehetőséget biztosít, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni az önkormányzaton keresztül.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

Ennek érdekében az önkormányzatoknak fel kell mérni a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, illetve a lakossági barnakőszén igényt 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan és a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve).

A felmérést az önkormányzatoknak 2022. szeptember 30. napjáig kell összesítve továbbítaniuk egy erre a célra meghatározott rendszerbe.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

 

Fentiek alapján kérem, hogy amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel a mellékelt igénybejelentő lapot és mellékletét szíveskedjen haladéktalanul, legkésőbb azonban 2022. szeptember 28-ig a Csikvánd Község Önkormányzatánál személyesen leadni, vagy e-mailen a csikvand@gmail.com  e-mailcímre megküldeni.

Tekintettel a rövid határidőre a határidő után érkező igényeket nem áll módunkban elfogadni.

 

Csikvánd, 2022. 09. 21.

 

                                                                                               Csikvánd Község Önkormányzata

//admin.webgenerator.hu/uploads_customer/11112991/A_barnakoszenes_felmeres_igenyle.docx
« Vissza az előző oldalra!


Csikvánd Község Önkormányzat - Magyar