Nagy Ernő és az Önkormányzat pincéje

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
A Kastély felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
Önkormányzati Hivatal felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com

Tájékoztatás Kata megszűnésének következményei és változások

2022. augusztus 29., 10:23

 

TÁJÉKOZTATÓ
a kisadózó vállalkozások tételes adója megszűnésével és a kisadózó vállalkozók tételes adójának létrejöttével összefüggő
helyi iparűzési adókövetkezményekrőlA kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata
tv.) 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). Ez a Tájékoztató e változást és annak iparűzési
adókövetkezményeit mutatja be.

1. A változások lényege

A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”,
mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik.

A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége
csak a Kata tv. („új KATA”) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

2. A „régi KATA” alanyiság megszűnésének hatása

Bejelentés, adóösszeg

 A Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos („régi”) 39/B. §-a szerinti egyszerűsített
iparűzési adóalap-megállapításra való jogosultság megszűnik. E tényt – figyelemmel
arra, hogy az adózási mód megszűnése a Kata tv. rendelkezése miatt, a törvény erejénél
fogva áll be – nem kell bejelenteni a vállalkozónak az önkormányzati adóhatósághoz.


 A Htv. 39/B. §-a (3) bekezdése értelmében a tételes adóalap adóévi összege az adókötelezettség időtartamával arányos.

Ennélfogva a már előírt, 2022. II félévi iparűzési adókötelezettségre jutó adó is csak
időarányos összegben, 2022. augusztus 31-ig számítva jár. Az adóév II. félévére előírt
adót az önkormányzati adóhatóságnak tehát az adófolyószámlán módosítani kell (az
előírás egy részét törölni kell).

 

A 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra jutó, már előírt adó egy
részét tehát törölni kell az alábbi számítás szerint: 122 nap/365 nap * 2 500 000 Ft * 1%-os mérték esetén tehát 8356 Ft-tal kell csökkenteni az adózó II. félévi adókötelezettségét.


Bevallás-benyújtás

 Az adózási mód (a Htv. „régi”, 39/B. §-a egyszerűsített adómegállapítási módszer
alkalmazási lehetőségének) 2022. augusztus 31-ével való megszűnése önmagában nem
jelenti egyben az iparűzési adóalanyiság megszűnését is. Ennélfogva nincs szükség
évközi (záró) bevallás benyújtására sem.

 Az egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítást választó „régi KATA” alanya a
2022. január 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakról a Htv. 39/B. § (5) bekezdése
alapján nem köteles bevallást benyújtani.

 Abban az esetben pedig, ha az „új KATA” az adóalany számára már nem választható,
de korábban, a „régi KATA” alanyaként egyszerűsített, tételes iparűzési adóalap-
megállapítást alkalmazott, a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31-e közötti
időszakról 2023. május 31-ig kell bevallást benyújtania. E bevallás-benyújtás során az
adóalany dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e:
átalányadózó esetén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként vagy KIVA
alanyként. Amennyiben ezekre nincs lehetőség, akkor a főszabály, azaz a Htv. 39. § (1)
bekezdése szerinti adóalap-számítást kell alkalmaznia.

Adóelőleg

 A „régi KATA” alanyiság megszűnése miatt a 2022. szeptember 1. és 2023. június 30.
közötti adóelőleg-fizetési időszakra adóelőleget nem kell bejelenteni, bevallani, mert
ilyen rendelkezést a Htv. nem tartalmaz.


 Az egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítást alkalmazó „régi KATA” alanya  előleget akkor köteles bevallani, ha az „új KATA” alanya már nem lehet vagy ugyan lehet az „új KATA” alanya, de nem kívánja a tételes egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazni. Az adóelőleget a 2023. július 1. és 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra köteles bevallani, mégpedig a 2022. szeptember 1. és 2022.
december 31. közötti időszakról 2023. május 31-éig benyújtandó bevallásban.

 

3. Az „új KATA” alanyiság keletkezésével és az egyszerűsített, tételes iparűzési
adóalap-megállapítással összefüggő szabályok


Bejelentés

 Az a vállalkozó (iparűzési adóalany), amely jogosult az „új KATA” szerint leróni
adókötelezettségét, a Htv. 39/B. §-a alapján jogosult arra is, hogy adóalapját tételes
összegben határozza meg, azaz székhely, telephely szerinti önkormányzatonként 2,5-
2,5 millió forint legyen a tételes adóalap.

Amennyiben e lehetőségével az adózó élni kíván – függetlenül attól, hogy a „régi
KATA” alanya volt-e vagy sem, illetve korábban az egyszerűsített tételes iparűzési adómegállapítást választotta-e vagy sem – e tényről a Htv. 39/B. §-a (9) bekezdése
alapján bejelentést kell tennie. A bejelentést a bejelentkezési, változás-bejelentési
nyomtatványon lehet megtenni.

 A bejelentést – ha az „új KATA” szerinti adóalanyisága szeptember 1-jén kezdődik és
2022-ben is alkalmazni kívánja a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti adózási módot –
legkésőbb október 15-ig teheti meg (ennek elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet
bejelentést tenni, de már csak a 2023. év egészére).


Adófizetés

 Ha az „új KATA” alanya az iparűzési adóban az egyszerűsített iparűzési adóalap-
megállapítást választja, akkor esetében a Htv. 39/B. § (4) bekezdés alapján az adóalap
időarányos lesz 2022-ben, 2022. szeptember 1-től legkésőbb 2022. december 31-ig.

 Ezen arányos – a 2. pontban említettek szerint számított adó – a Htv. 39/B. §-a (4)
bekezdésének b) pontja értelmében – szeptember 1-jén kezdődő „új KATA” alanyiságot
feltételezve – 2022. szeptember 15-én esedékes.Csikvánd, 2022.08.29.

 
« Vissza az előző oldalra!


Csikvánd Község Önkormányzat - Magyar