Önkormányzati Hivatal felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
A Kastély felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
Nagy Ernő és az Önkormányzat pincéje

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com

Partnerségi egyeztetés lezárása (=> Partnerségi hirdetmény Csikvánd településrendezési eszközök módosítása 04/7, 04/8, 04/9 hrsz-ú területen Különleges bányaterületkijelölése Településrendezési tervi eszközök módosítása (Msz: TT-20308) )

2020. május 28., 15:55

Csikvánd Község Polgármesterének

5/2020.(VI.15.) számú határozata

a TT-20308 msz-ú településrendezési eszközök módosítása

partnerségi egyeztetéséről és annak lezárásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett – a veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

1.) Megállapítom, hogy a TT-20308 munkaszámú Csikvánd község településrendezési eszközök módosítása partnerségi egyeztetését a polgármester 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdés előírása alapján, Csikvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(IX.21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020.(IV.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése előírása szerint lefolytatta.

2.) Megállapítom, hogy az 1.) pont szerinti partnerségi egyeztetés folyamán észrevétel, vélemény nem érkezett.

3.) E határozat közzétételét elrendelem, egyidejűleg a közzététellel az 1.) pont szerinti partnerségi egyeztetést lezárom.

A határozat végrehajtása (ideértve különösen a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében írt további intézkedések megtételét)  a polgármester kötelezettségét képezi, azzal, hogy a végrehajtás során nem köteles személyesen eljárni.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: polgármester

 

Csikvánd, 2020. június 15.

                                                                                              Kozma Tibor s.k.

                                                                                                 polgármester

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partnerségi hirdetmény

Csikvánd településrendezési eszközök módosítása

04/7, 04/8, 04/9 hrsz-ú területen Különleges bányaterületkijelölése

Településrendezési tervi eszközök módosítása

(Msz: TT-20308)

 

Csikvánd Község Polgármestere - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdés előírása alapján, és Csikvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(IX.21.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint – a TT-20308 munkaszámú „Csikvánd Településrendezési eszközök módosítása” dokumentációt partnerségi véleményezésre bocsátja.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020.(IV.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése előírása szerint, a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A (2) bekezdés előírása szerint a partnerségi véleményeztetés lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

 

A közzétett hirdetmény alapján a témával kapcsolatban a partnerek a 2020. június 12-ig észrevételeket, javaslatokat tehetnek elektronikus levélben történő megküldéssel a polghivcsikvand@gmail.com e-mail címre.

 

A teljes tartalmú dokumentáció megtekintéséhez, kattintson IDE!

 

Csikvánd, 2020. május 28.

Tisztelettel:

Kozma Tibor

polgármester


« Vissza az előző oldalra!


Csikvánd Község Önkormányzat - Magyar