Nagy Ernő és az Önkormányzat pincéje

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
A Kastély felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
Önkormányzati Hivatal felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com

Fűtés támogatása (téli rezsicsökkentés)

2018. augusztus 29., 15:48
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján téli rezsicsökkentésben, egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek azok a háztartások, akik korábban nem részesültek a lakossági földgázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást igénybevevők számára nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban.

Az igénybejelentést az a Csikvándon élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be, akinek a háztartásában élő személyek közül senki nem részesült még rezsicsökkentésben, és erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tennie.

Háztartásonként (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint) egy darab igénybejelentő lap nyújtható be az Önkormányzat székhelyén (9127 Csikvánd, Rákóczi u. 24.) ügyfélfogadási időben. Az igénylőlap ugyanitt és a www.csikvand.hu honlapon hozzáférhető a lap alján található linkre kattintva.

Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15., mely határidő elmulasztása jogvesztő.

A Kormányhatározat szerint  a természetbeni támogatás kizárólag a fűtőanyagra vonatkozik, nem fedezi az egyéb, például szállítási, darabolási költségeket. 

Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:

• gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,

 • kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére továbbítjuk további intézkedés céljából.

A benyújtott igények jogosságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizheti szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálattal.

 

Csikvánd Község Önkormányzat





« Vissza az előző oldalra!


Csikvánd Község Önkormányzat - Magyar