Nagy Ernő és az Önkormányzat pincéje

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
A Kastély felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com
Önkormányzati Hivatal felújított épülete

Elérhetőségek

Csikvánd Község Önkormányzat

9127 Csikvánd,
Rákóczi F. u. 24.
Telefon:
0696739438
E-mail:
polghivcsikvand@gmail.com

Csapadékvíz (TOP-2.1.3-16GM1 Települési

                                                                                           

                                                                                                                           

Kedvezményezett neve: Csikvánd Község Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 9127 Csikvánd, Rákóczi utca 24.

Pályázati konstrukció: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt címe: Csikvánd község települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00054

Elnyert támogatás: 130 000 000,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.07.31.

A projekt befejezésének határideje: 2023.09.30.

Projekt célja és tartalma:

Csikvánd község csapadékvíz- elvezetésének rendezését többszörösen indokolttá teszik az alábbiak: A község a földárkos elvezetésre támaszkodik, ugyanakkor az árkok állapota az évek során, illetve a szélsőséges időjárási körülmények következtében leromlott, az árkok profilja egyes szakaszokon nem is érzékelhető, valamint az átereszek eltömődtek, beomlottak. A mára mindenki számára nyilvánvaló klímaváltozás miatt gyakrabban fordul elő a csapadékvizek szélsőértékeinek extrém kilengése.

A kiépítésre kerülő csapadékelvezető rendszert a jövőben úgy kell kialakítani, hogy többek között alkalmazkodjon az új környezeti változásokhoz is. A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett utcákban. A fejlesztés a Dózsa György, Kossuth Lajos, Jókai Mór, Petőfi Sándor utcákban kerül megvalósításra. Így a projekt keretében az önkormányzat rendezni kívánja a csapadékvíz-elvezető rendszert a település jelentős részén, amelynek állapota jelenleg nem kielégítő.

A Dózsa György utcában lévő kétoldali földárok feltöltődött, hidraulikailag felül kell vizsgálni. Helyenként mezőgazdasági utak keresztezik áteresz nélkül, így azok helyére újat kell létesíteni. A meglévő átereszek állapotát felül kell vizsgálni, és amelyek állapota nem megfelelő, azok felújítására, cseréjére kerül sor, illetve tisztítására. Az utca Ny-i irányba gravitál a Csikvándi-Bakony-ér felé. A becsatlakozás környéke növényekkel erősen benőtt, a becsatlakozásnál medervédelem előírása lehet szükséges. Tervezett megoldás: - árokprofilozás, füvesítés, szegélyigazítás, növénytelepítés ~1600 fm hosszan, - burkolt árok szakaszok felújítása, cseréje, szükséges helyeken új burkolat létesítése ~20 fm hosszon, - átereszek tisztítása, cseréje, szükség esetén új létesítése ~10 db.

A Kossuth Lajos utca lényegében a település központi része, melyet földárok vesz körül. A földárok az idők során feltöltődött, láthatóan leszűkült a mérete. Az árkon lévő átereszek szintén feltöltődtek, vízáteresztő képességük leromlott. Burkolt árokszakaszok létrehozása érdemes főleg a lakóingatlanok előtti átereszek mellett, a lokális lefolyási viszonyok optimalizálására. Tervezett megoldás: - árokprofilozás, füvesítés, szegélyigazítás, növénytelepítés ~1600 fm hosszon, - burkolt árok szakaszok felújítása, cseréje, szükséges helyeken új burkolat létesítése ~50 fm hosszon, - átereszek tisztítása, cseréje, szükség esetén új létesítése ~25 db.

A Petőfi Sándor utcában található a templom, mely mellett burkolt árok található. Ennek állapota erősen leromlott. Nehezíti a felújítást, hogy az árok, templom felőli oldalán támfalszerű magasítás, kerítés található. A kiviteli tervek készítése során ennek újjáépítésével számolni kell. Az árok egyik szakasza dél felé lejt, míg a másik északnak, de mindkét irányból a Csikvándi-Bakony-érbe csatlakozik. Az árok feladata így az, hogy minél gyorsabban a külterületek felé folyassa a csapadékvizet, ezért felújítása létfontosságú. A rajta lévő átereszek állapota felülvizsgálatra szorul. A külterület felé haladva földárokba vált át, ennek hidraulikai szállítóképessége a növények és a feltöltődés miatt lecsökkent. Tervezett megoldás: - árokprofilozás, füvesítés, szegélyigazítás, növénytelepítés ~1000 fm hosszon, - burkolt árok szakaszok felújítása, cseréje, szükséges helyeken új burkolat létesítése ~300 fm hosszon, - átereszek tisztítása, cseréje, szükség esetén új létesítése ~10 db.

A Jókai Mór utcai földárkok erősen feltöltődtek, hidraulikus profiljuk szinte megszűnt. A burkolt árokszakaszok leromlottak, a rajtuk lévő átereszek állapota felülvizsgálandó. A terület déli irányba gravitál, jelenleg egy belterületi ingatlan felé. Ide csatlakozik a burkolt árok, és juttat nagy mennyiségű csapadékvizet egyes esőzésekkor. Az utca végén látszik még a régi földárok nyomvonala. A projekt során a csapadékvizeket erre kell kormányozni, a magassági viszonyokat rendbe tenni, és a levezetőképességet növelni. A külterületi szakaszon a földárok jelenlegi állapotában nem képes a megnövekedett vízmennyiséget elvezetni, újbóli méretezése, profilozása feladat. Az árok környéke növényekkel erősen benőtt. Tervezett megoldás: - árokprofilozás, füvesítés, szegélyigazítás, növénytelepítés ~1000 fm hosszon, - burkolt árok szakaszok felújítása, cseréje, szükséges helyeken új burkolat létesítése ~350 fm hosszon, - átereszek tisztítása, cseréje, szükség esetén új létesítése ~20 db.

Jelen projektben tervezetten összesen 5920 fm-en történik reményeink szerint beavatkozás a cél elérése érdekében. A tervezett fejlesztéssel megvalósul a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkenése és a környezeti káresemények megelőzése. Nő a község népességmegtartó ereje, a rendezettséggel pedig attraktívabbá is válik a település. A beruházás szignifikánsan javíthatja a település jövőképét hosszútávon is.Csikvánd Község Önkormányzat - Magyar